15ljet LOLE

Naš jubilejum na Mjenovskom farofi 2022.

Lipa hvala svim ki su došli, da s nami skupa svečujedu!

subota, 06.08.2022 od 17:00